Εφαρμογή ΚΥΔ Ι

Λογισμικό διαχείρισης ΚΥΔ

Η Εμπορική Διαχείριση ΚΥΔ είναι στην ουσία μια βάση δεδομένων στην οποία καταγράφονται όλες οι κινήσεις των αιτήσεων Δηλώσεων και των συναλλαγών που πραγματοποιούνται.

Μέσω της εφαρμογής – διαχείρισης λοιπόν, η επιχείρηση μπορεί να δημιουργεί ερωτήματα,  τα οποία εκτελούνται με συνδυαστικές αναφορές για όλες τις δραστηριότητές σας.

Παράλληλα με τους μηχανισμούς δυναμικής πληροφόρησης που διαθέτει, επιτρέπει στον τελικό χρήστη να διαμορφώσει αυτός την πληροφορία, όπως ακριβώς τη χρειάζεται,  την ώρα που τη χρειάζεται.

Πως μπορεί το KYD 1- CRM να βοηθήσει μια επιχείρηση.

Ευκολότερη διαχείριση και αυτοματοποίηση προωθητικών ενεργειών Αιτήσεων Δηλώσεων. Αυτοματοποίηση υπηρεσιών ΟΣΔΕ. Παρακολούθηση και Διαχείριση. Στοχευμένες καμπάνιες marketing.

Ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών, ώστε να υποστηριχθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα στάδια εργασίας και τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Προβλέψεις των μελλοντικών εργασιών.  Ανάλυση κινδύνων (γενικότερα, αλλά και ανά πελάτη).

Ευέλικτη καταγραφή και αξιοποίηση όλων των στοιχείων για τη διαχείριση της διεκπεραίωσης των αιτήσεων (στάδια εργασίας, προγραμματισμός, συνεχής παρακολούθηση, έλεγχος συνεργατών, διαχείριση οικονομικών πόρων, ραντεβού πελατών, εκτιμώμενος χρόνος και έσοδα, πιθανότητα επιτυχίας κλπ.).

ΚΥΔ Ι

Τεχνικά χαρακτηριστικά εφαρμογής

ΓενικάΠλεονεκτήματαΧαρακτηριστικάΠερισσότερα

Το KYD 1_erp είναι μια ολοκληρωμένη εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων, η οποία καλύπτει την κατηγορία των εμπορικών επιχειρήσεων του είδους. Μπορεί να λειτουργήσει με ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα και κινητά συνεργεία βελτιώνοντας και αξιοποιώντας τους εταιρικούς πόρους.
Πρόκειται για ένα πλήρως παραμετρικό σύστημα λογισμικού που έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται και να απαντά στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης εξασφαλίζοντας εύκολη διαχείριση αιτήσεων δηλώσεων ΟΣΔΕ,μείωση των λειτουργικών δαπανών, οργάνωση της επιχείρησης, αξιοπιστία, ταχύτητα και ευχρηστία.

Αξιοπιστία

Αποτελεί ένα εξαιρετικά ισχυρό εργαλείο διαχείρισης και αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη του ΚΥΔ.
Ενσωματώνει όλες τις φορολογικές, νομοθετικές και τεχνολογικές εξελίξεις και παρέχει πλήρη μηχανογράφηση της επιχείρησης δίνοντας άμεση πληροφόρηση τη στιγμή που την χρειάζεστε.

Ασφάλεια – Δικαιώματα

Το KYD 1_erp έχει την δυνατότητα καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης σε επιλογές της εφαρμογής σε επίπεδο χρήστη ή ομάδας. Η εφαρμογή διαθέτει διαδικασία αντιγράφων ασφαλείας (Backup) με δυνατότητα αυτοματοποίησής της.

Φιλικό στην χρήση

Φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον εργασίας σχεδιασμένο, ώστε να βελτιώνει τις επιχειρηματικές σας διαδικασίες. Η εφαρμογή διαθέτει πλήθος επιλογών, ώστε να προσφέρει ευελιξία στον τρόπο εργασίας.
Απλή, αλλά ολοκληρωμένη διαχείριση με πεδία πληροφόρησης. Πλήρως παραμετρικές αναζητήσεις δεδομένων για ανάκτηση μόνο της αναγκαίας πληροφορίας.

Συνδεσιμότητα

Παρέχει δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης όλων των κινήσεων, με τη μορφή πινάκων και άρθρων, σε προκαθορισμένους από το χρήστη μενού . Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα χρήσης Barcode Reader για την καταχώριση των εγγραφών καθώς και για την έκδοση παραστατικών.

Πλήρως Παραμετρική

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμπορικής διαχείρισης πλήρως παραμετρικό που προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης. Βελτιώνει τις εταιρικές διαδικασίες και την απόδοση των εργαζομένων.

Εκτυπώσεις

Το πλήθος των εκτυπωτικών καλύπτει όλες τις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης τόσο σε διοικητικό όσο και σε στατιστικό επίπεδο. Τα εκτυπωτικά εμφανίζονται δυναμικά στην οθόνη σε μορφή καταστάσεων ή γραφημάτων και μπορούν να εκτυπωθούν ή να εξαχθούν σε άλλους τύπους αρχείων (Excel, PDF, email…).

Πελάτες
Διαχείριση πελατών.
Αυτόματη ενημέρωση στοιχείων από ΑΑΔΕ.
Ιστορικό εργασιών με τον Φορέα.
Ασφάλεια και αναβαθμισμένος έλεγχος Κωδίκων Πελατών.
Αναλυτικές αναφορές και εκτυπώσεις
Επικοινωνία
Παρακολούθηση επικοινωνίας
Καμπάνιες ενημέρωσης πελατών.
Μαζικά και ατομικά sms και email.
ΟΣΔΕ
Παρακολούθηση σταδίων αιτήσεων.
Έλεγχος απόδοσης συνεργείων.
Ενημέρωση πελατών της πορείας της αίτησής τους.
Κοστολόγηση
Αυτόματη κοστολόγηση των αιτήσεων.
Έλεγχος οικονομικής πορείας του έργου.
Αποδοτικά στατιστικά στοιχεία κόστους παράγωγης έργου.
Οικονομικά
Τιμολόγηση συμβατή με myData
Εσωτερική δοσοληψία και οικονομική διαχείριση
Παρακολούθηση εξόδων έργου.
Στατιστικά στοιχειά.
Γέφυρα με τον λογιστήριο του ΚΥΔ
Ενοικιαστήρια
Αυτόματη έκδοση ενοικιαστηρίων- παραχωρητηρίων από την Δήλωση Αίτηση.
Διαχείριση ιδιοκτησιακού καθεστώτος αγρών πελατών σας.
.
Επιστροφή ΦΠΑ
Διαχείριση επιστροφής ΦΠΑ αγροτών ειδικού καθεστώτος.
Συμβατό για ατομική υποβολή ή μέσω Συνεταιριστικών Οργανώσεων.

Αποκτήστε την εφαρμογή με τους παρακάτω τρόπους:

Αγορά

Αποκτήστε την εφαρμογή και επιλέξτε επίπεδο υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Host

Εκμεταλλευτείτε την ασφάλεια του Cloud χωρίς να επενδύσετε σε εξοπλισμό. Ξενοιάστε από τα τεχνικά προβλήματα και τη διαδικασία Backup.