Drone και δορυφόροι

Η τεχνολογία έχει αποκτήσει πραγματική σημασία σχεδόν σε κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής. Το έχει κάνει και στη δουλειά, όπου οι επαγγελματίες που διαχειρίζονται τη βιομηχανία και τη γεωργική καλλιέργεια έχουν αρχίσει να τις χρησιμοποιούν για να αντιμετωπίσουν τις κύριες προκλήσεις τους, αν και το να είναι πιο τεχνολογικοί είναι ήδη μια πρόκληση για αυτούς. Η χρήση drones και δορυφορικών εικόνων τους επιτρέπει να έχουν μια συγκεκριμένη και ευρεία εικόνα των καλλιεργειών. Έτσι, οι νέες τεχνολογίες, όχι μόνο τα drones και οι δορυφόροι, αλλά και η χαρτογράφηση του εδάφους, οι αισθητήρες εδάφους και φυτών κ.λπ., βοηθούν στην πρόβλεψη και στην πράξη με συγκεκριμένο τρόπο. Η χρήση καθενός από αυτά εξαρτάται από τον σκοπό, την ανάγκη και τις πληροφορίες που θέλουμε να μάθουμε. Μιλάμε για το υψηλότερο επίπεδο γεωργίας

Ο αγροτικός κόσμος δεν αποτελείται μόνο από αγρότες.
Επαγγελματίες μηχανικοί, καθώς και γεωπόνοι, βιολόγοι και διαχειριστές αγορών αγροκτημάτων, μεταξύ άλλων, αποτελούν μέρος αυτής της μυστηριώδους δραστηριότητας.
Αν και τα καθήκοντά τους μπορεί να παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές, όλα έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό:
τη βιώσιμη γεωργία που τους επιτρέπει να αυξάνουν τις αποδόσεις και την παραγωγικότητα.
Η έξυπνη γεωργία χρησιμοποιεί το drone και την δορυφορική εικόνα Η επίτευξή του δεν εξαρτάται μόνο από καιρικούς παράγοντες, που είναι καθοριστικοί σε αυτόν τον τομέα, αλλά ο μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί η πρόκληση είναι η ενσωμάτωση των
πιο πρόσφατων τεχνολογιών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών έξυπνης γεωργίας.
Μερικοί από αυτούς το έχουν ήδη κάνει, οπότε αναρωτιούνται γιατί χρησιμοποιούνται drones μερικές φορές και δορυφορικές εικόνες σε άλλες.
Για να διευκρινιστεί αυτό το ζήτημα, είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν και οι δύο έννοιες.
Tο drone ως «μη επανδρωμένο αεροσκάφος». Εάν επεκτείνουμε αυτόν τον ορισμό στον κόσμο της γεωργίας, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα drones είναι εργαλεία που διευκολύνουν την εργασία στον αγρό .
Ο δορυφόρος από την πλευρά του είναι υπεύθυνος για την αυτόματη συλλογή δεδομένων σε καθημερινή βάση και από μεγάλες περιοχές, εφόσον δεν υπάρχει νεφοκάλυψη.
Στην περίπτωση ενός ουρανού που δεν είναι καθαρός από σύννεφα ή επιφανειών έως και 1000 εκταρίων, είναι το drone που παρέχει τα καλύτερα αποτελέσματα.


Το αγροτικό περιβάλλον είναι, εν μέρει, μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από μία από τις κύριες πηγές τροφής: την καλλιέργεια.
Οι γεωργικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε μεγάλα εκτάρια γης στα οποία, μερικές φορές, είναι δύσκολο να κάνεις καλή διαχείριση αν δεν έχεις τα απαραίτητα εργαλεία.
Εμφανίζεται, για παράδειγμα, με τη χρήση φυτοφαρμάκων. Τα drone κατέστησαν δυνατή τη γεωργία ακριβείας και την εξοικονόμηση κόστους.
Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, οι αγρότες μπορούν γρήγορα και αποτελεσματικά να ανακαλύψουν τις περιοχές καλλιέργειας όπου απαιτείται υποκαπνισμός, τις περιοχές όπου είναι λιγότερο σπάνιος και, ακόμη καλύτερα, να ψεκάσουν σε αυτούς τους συγκεκριμένους τομείς όπου είναι απαραίτητο.
Η χρήση δορυφορικών εικόνων πολύ υψηλής ανάλυσης (VHR) σάς επιτρέπει να βλέπετε ένα σύνολο εδάφους και να λαμβάνετε δεδομένα βοήθειας σε αυτό για να κάνετε
αξιολόγηση και έλεγχο των πόρων.
Ωστόσο, αυτή η γενική εικόνα του συνόλου μπορεί να είναι πολύ πιο ακριβής εάν συνδυαστεί με τη χρήση του drone, το οποίο δίνει τη δυνατότητα λήψης εικόνων με καλύτερη χωρική ανάλυση.
Οι επαγγελματίες του κλάδου ήδη εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά και των δύο για να τα συνδυάσουν και να επιτύχουν την καλύτερη άσκηση.
Με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούν δορυφορικές εικόνες VHR (3 μέτρα/pixel), με καθημερινές επισκέψεις, τις οποίες αργότερα συνδυάζουν με εικόνες drone 1 cm/pixel, σε κρίσιμα φαινολογικά στάδια για τις καλλιέργειες.
Είναι αλήθεια ότι, ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο θέλουμε να τις χρησιμοποιήσουμε, προτείνεται η μία ή η άλλη τεχνολογία, έχοντας όμως πάντα κατά νου ότι καμία από αυτές δεν αφαιρεί, αλλά μάλλον προσθέτει.
Μερικές φορές, δεν έχει να κάνει τόσο με το να πρέπει να αποφασίσεις ανάμεσα σε δύο επιλογές, αλλά να ξέρεις πώς να τις συνδυάσεις, αφού τα μειονεκτήματα της μιας μπορεί να είναι οι αρετές της άλλης.
Για το λόγο αυτό, η συνδυασμένη χρήση του drone και των δορυφορικών εικόνων έχει γίνει μια πραγματική και αποτελεσματική ευκαιρία να συμβάλει στη
βιωσιμότητα και την καλή διαχείριση των καλλιεργειών .